شبکه خنده - فصل ۵ - قسمت ۴۷- بخش سوم / Shabake Khanda - Season 5 - Episode 47

4 Views
Afghan24
0
Published on 16 Dec 2019 / In Comedy

https://youtu.be/o5JlhGc522I
https://youtu.be/E9Q-Ygyegas

در این قسمت طنزکمیدی فیر های هوایی در نیمه های شب توسط بادیگارد های افراد زورمند ، بخش اخطاریه یا " به مرور زمان " وضعیت شفاخانه های شخصی افغانستان ، وضعیت ماشین های اتومات میدان هوایی کابل ، وضعیت آب رسانی ها یا " نل " های آب در منطقه " کارته نو " نتیجه امتحانات رسامی در دانشگاه ولایت " بلخ " آب و خاک ، مرد های فریبکار و دورغگو ، تعویذ نویس ، مصاحبه ویژه ، تهمت خشو بالای عروسش ، وضعیت شفاخانه دولتی " ملالی " وخبار و در اخر هم آهنگ کمیدی تیم شبکه خنده .

This episode of Shabak e Khanda features the following comedy items:
Bodyguards of powerful men fire in the air at midnights_ Warning section (over time) _ The situation of private hospitals in Afghanistan_ The condition of automatic machines in Kabul airport_ The situation of power supply in Kart e Now area_ The results of a painting exam in Balkh university_ Ab o Khak_ Dishonest and liar men_ A special interview_ The talisman writer_ A mother-in-law accuses her daughter-in-law_ The situation of Malalai public hospital_ Wakhbar, and like always Shaparas is the last item.
Stay tuned and enjoy watching the 47th episode of Shabak e Khanda.

محصولات انحصاری افغانی مانند برنامه های تلویزیونی حقیقی (ستاره افغان، آواز افغانستان)، سریال های تلویزیونی، گفتگوها، طنزها، برنامه های آشپزی و دیگر برنامه های انحصاری پر محتوا را از شبکه های رسمی ذیل تماشا کنید

| Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/TOLOTV
| Official Facebook | http://www.facebook.com/TOLOTV
| Official Twitter | http://www.twitter.com/TOLO_TV
| Official Website | http://www.tolo.tv

تلویزیون طلوع را از طریق شبکه ماهواره یی یاهوست تماشا کنید. http://tolo.tv/new-satelite-provider-and-frequency

تلوزیون طلوع/ طلوع/ ستاره افغان/ آواز افغانستان/ لیگ برتر افغانستان/ //قاب گفتگو/ساز/
تلویزیون طلوع یک شبکه پیشتاز در زمینه ی سرگرمی های عامه در افغانستان است. برنامه های تلویزیون طلوع در داخل کشور تهیه می گردند و یا به سطح جهانی آماده و به زبان دری دوبله می شوند.

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next